CÔNG NGHỆ ĐÚC CHÂN KHÔNG

Có nhiều ưu điểm: Vật đúc có độ chính xác cao làm giảm đáng kể việc phải gia công thêm sau quá trình đúc, giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí tiêu hao nguyên liệu khi làm khuôn, kiểm soát cao.

Bài Viết Liên Quan