RĂNG BÁNH XÍCH

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Mô tả sản phẩm

    Chi tiết răng bánh xích được đúc nhằm thay thế phụ tùng bị hao mòn trong quá trình sản xuất

    Sản phẩm được chế tạo khuôn mẫu chính xác trước khi tiến hành đúc nhằm đạt được độ chính xác cao nhất